TEXTO CASI DIARIO     .     MARIANO GISTAÍN
————————————————————————————————————————
MINICARS-MICROCOCHES
19 - 10 - 03
G A R A B A T O S :::
Página Principal    Galería de Homúnculos    12 Caras
CARS-AUTOS-COCHES    MINICARS-MICROCOCHES
Cosas Raras    MicroSeres    Esculturillas  

 

Minicoche burbuja transparente
(1992 o 93)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO CASI DIARIO     .     MARIANO GISTAÍN
————————————————————————————————————————
G A R A B A T O S :::
Página Principal    Galería de Homúnculos    12 Caras
CARS-AUTOS-COCHES    MINICARS-MICROCOCHES
Cosas Raras    MicroSeres    Esculturillas